Jump to content
  • 0

Guest john01

Question

Guest john01

Ik heb een vragen over Zon activiteiten.

  1. De zon heeft een minimum & een maximum, zover ik misschien correct heb zitten we momenteel naar een solar minimum klopt dit
  2. Als op dit moment een solar minimum behoren te zijn, klopt het dat de zon momenteel of de laatste tijd zich anders gedraagt wat lijkt op een solar maximum.

Deze vraag stel ik namelijk, omdat ik voor een aantal maanden geleden iets had gelezen dat wetenschappers nu ook verbaast zijn met wat de zon doet. Dit laatste wil ik graag ook eens van jullie weten of er een groot verschil is in de activiteiten van de zon.

Hartelijk dank alvast voor de genomen moeite, om mijn vragen te beantwoorden.

Link to comment
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

We bevinden ons net na het zonnemaximum, zie voortgang zonnecyclus op deze pagina. Dit betekend dat de Zon de komende jaren steeds minder zonnevlekkengroepen zal produceren maar betekend niet meteen dat de Zon ook minder actief wordt. Zonnevlekkengebieden kunnen nog steeds uitgroeien tot stevige exemplaren en verhoogde zonneactiviteit zorgen. 

De activiteit op de Zon komt altijd op periodes en hangt dan weer sterk af van de activiteit van zonnevlekkengebieden om te kunnen zeggen dat de Zon actief is. Een zonnemaximum met veel zonnevlekkengebieden betekend immers niet dat de Zon dan ook het actiefst is. Zoals je kunt merken in de grafieken onderaan de voornoemde pagina kan je afleiden dat er ook voor en na het maximum zeer veel uitbarstingen zijn.

Het punt waar de wetenschappers nog steeds hun hoofd over breken is het precieze mechanisme achter de zonnecyclus en de verschillende oscillaties in de activiteit

Link to comment
Share on other sites

Guest john01

Onlangs in de Deep Space Klimaat Observatory of DSCOVR gelangeerd, deze die dan een real-time zonnewind monitoring zou moeten leveren van de activiteiten van de zon.  Zonder tijdige en accurate waarschuwingen, ruimteweer evenementen zoals de geomagnetische stormen veroorzaakt door veranderingen in de zonnewind hebben het potentieel om bijna alle grote openbare infrastructuur, met inbegrip van elektriciteitsnetten, telecommunicatie, luchtvaart en GPS verstoren en of eventueel schade aanbrengen aan het lichtnet.

Mijn vraag is dan eigenlijk, zijn hier al resultaten van bekend van de DSCOVR.

Gezien dat iedere geomagnetische stormen een potentiële gevaar op leveren voor mens en zoogdier die leven op de aarde. En zoals dat dan ook te lezen is, dat geomagnetische stormen ook die invloeden hebben op zoogdieren, omdat er steeds meer zoogdieren zoals walvissen, doolfijnen, schildpadden en zo verder aan beginnen te spoelen. Ik weet wel dat ook de aardmagnetische veld hiermee te maken heeft en of zelf dat er spraken is van een ompoling van het aardmagnetische veld. Het is dan ook vreemd dat er steeds meer zichtbare resultaten zijn op aarde, door poollicht nu verschijnt in landen dat waar dit een uitzondering blijkt te zijn.

De ompoling van aardmagnetisch veld heeft namelijk ook andere consequenties, hierdoor ontstaat er ook zwakkere plekken in aardmagnetische veld zoals dat de ionosfeer als ik dit correct heb vatbaarder is geworden zodra er een CME, geomagnetische stormen aarde gericht zijn. Zodra er spraken is van een aardmagnetische veld verzwakking, ontsnapt ook zuurstof door de atmosfeer, en bij meer verzwakking van het aardmagnetische veld is de kansen veel groter dat wanneer de zon een CME en of geomagnetische storm gericht op de aarde, voor catastrofale gevolgen kan hebben op de ionosfeer zoals de ozon laag. Zoals dit laatst ook te merken was van een zwakkere plekken in aardmagnetische veld, dat er een groot gebied te maken kreeg met een meen ik een G3 a G4 - R3 a R4

Link to comment
Share on other sites

De DSCOVR satelliet is nog niet aangekomen op z'n bestemming (L1 punt) eens aangekomen zal eerst calibratie en systeemtesten gebeuren alvorens het kan beginnen aan z'n wetenschappelijke missie. Deze satelliet is de vervanger van de ACE satelliet die nu dezelfde data aanlevert. Dus tot wanneer Discover goeie data aanlevert is ACE de primaire bron.

Geomagnetische stormen hebben een effect maar niet in de mate dat sommige doemdenkers naar voor brengen. Al sinds het begin der eeuwen hebben we te maken met zonneactiviteit in al haar facetten en al jaar en dag hebben we te maken met geomagnetische activiteit. Het heeft z'n effect op het leven op Aarde maar niet dermate dat het echt levensbedreigend wordt. Doemdenkers maken van de minste uitbarsting op de Zon al een hele commotie die er totaal niet hoeft te zijn. Zo is poollicht een meer dan normaal natuurverschijnsel dat weinig nefaste effecten heeft wat dit is maar energie die in de vorm van licht wordt uitgestraald aan de hemel. 

Ompoling van het Aardmagnetisch veld is niet voor vandaag op morgen, meerdere studies hebben al aangetoond dat dit een geleidelijk proces is en dat het niet zo is dat het magneetveld stil valt en de bescherming zou wegvallen. Integendeel, het is een zeer langzaam proces waarbij de noordpool langzaam opschuift aan een tempo dat zo traag is dat je het nooit zal merken. Mocht je weten dat de Zon elke 11 jaar eens wisselt van noord en zuidpool zonder dat het zonnestelsel vergaat zegt toch ook al meer dan genoeg. 

Het magneetveld van de Aarde is een robuust systeem die al sinds het begin der tijden aanwezig is en onze planeet beschermt. Ompolingen zijn gebeurd in het verleden maar ook dan is het aanwezige leven niet beïnvloed geraakt en is er ook geen enkele reden tot paniek of doemdenkerij. 

In het verleden hebben we nog extreme geomagnetische stormen gehad waaronder de zwaarste in zeer lange tijd in 2003 en ja dan pas waren er effecten maar niet in die mate dat het het leven op Aarde heeft beïnvloed. Het waren meer technologische problemen zoals overbelaste electriciteitscentrales door elektrische geladen grondstromen, defecte satellieten door inslaande deeltjes, en uiteraard poollicht tot in Spanje maar telkens zonder gevolg voor de mens.

Link to comment
Share on other sites

Guest john01

De vraag stelling gaat niet over doemdenkers of doemdenkerij, het gaat hier om de werken van het geheel wat gewoon complex in elkaar steekt en samenwerkt van het geheel.

Zoals ik heb gelezen heb over onze aardmagnetische die aan het ompolen is, en sneller dat wetenschappers hadden verwacht. Ze hebben toen ook beschreven dat binnen ongeveer 3000 a 4000 jaar dit geheel compleet zou zijn. Op dat stuk blijken ze nu het niet correct te hebben.

Zodra er zwakkere punten zijn van het aardmagnetische veld, is het makkelijker voor de zon die zoals u zelf al beschrijft eeuwen zo is gegaan uitbarsten met CME en magnetische stormen die de aarde bereiken. De bescherming valt dus met waren een stuk weg van onze aardmagnetische veld. Een aardmagnetische veld die zwakker is, zoals dat dan ook is beschreven, kan dus meerdere gevolgen hebben zoals;

  1. Ontsnappen van zuurstof
  2. ionosfeer kan nog meer aangetast worden door een eventuele CME uitbarsting van de zon, wanneer er minder bescherming is van de aardmagnetische veld.
  3. De ozon laag die normaal gesproken wordt beschermd door de aardmagnetische veld, kan door zwakheid van het aardmagnetische veld zelfs vernietigd worden. Echter moet ik er wel aan toevoegen, dat dit niet zal gebeuren.

Goed maar zoals al wel bekend is door het veranderen van de aardmagnetische ompoling, dat zoogdieren zoals walvissen, dolfijnen, vogels en zo voort compleet hun weg kwijt raken en stranden aan wal. Een andere oorzaak is er ook natuurlijk, sonar wat de mariene gebruikt, waardoor natuurlijk ook deze zoogdieren aan strand raken. Zeehonden/zeeleeuwen is nu ook meer van bekend, dat er weinig bescherming van de aardmagnetische ompoling verbranden door een hoge dosis UV straling. Terug te komen aangaande de ompoling, vele vliegvelden moeten keer op keer alles opnieuw kalibreren om de juiste positie weer terug te krijgen om een landing van een vliegtuig veilig te laten verlopen.

Wikipedia citaat, echter die hebben het ook niet altijd correct.

Sinds ruwweg 780.000 jaar bevindt de magnetische zuidpool zich op de geografische noordpool. Dit is niet altijd zo geweest en zal ook niet altijd zo blijven. In de geschiedenis van de Aarde hebben de magnetische polen al vele malen met elkaar van positie gewisseld.

Naast dat feit verschuif de positie ook nog wel eens door een stevige aardbeving, zoals laatst in Chili.

Poollicht is zoals ik dit weet een teken dat de aardmagnetische veld juist werkt en daarop reageert op die magnetische stormen zoals hieronder

De zin hieronder weet ik correct te verwoorden.

Echter zodra de magnetische storm zodanig blijkt te zijn, zie je ook dat het aard magnetische veld meer naar achter getrokken wordt. Zodra dat gebeurt naar de hoeveelheid magnetische storm aanwezig zal zijn, zal de kans ook veel groter zijn dat men poollicht te zijn zal zijn zoals in Nederland en andere landen. Nederland heeft inderdaad een KP7 nodig om iets te kunnen zien, KP 8 is helemaal perfect natuurlijk.

Ompoling van de zon, is bekend. Echter afgelopen jaar konden de wetenschappers ook al niet eens met duidelijkheid aangeven of het nu wel of niet was gebeurd. Zover ik dit weet, komen normaal gesproken nog twee a drie hik ups nadien na een ompoling van de zon en het einde van de 11 jaar cyclus. Dat was dan ook de reden dat ik eerder aangaf, dat zelfs wetenschappers in Nederland verbaast waren dat waarom de zon nu anders gedraagt.

Maar goed, ik stel juist de vragen, omdat ik iets wil leren van het geheel. Enkele beschrijvingen kloppen niet helemaal wat is beschrijf om hoe ik dat moet omschrijven.

 

Heb een stuk gevonden over die ompoling, het is dan wel wiki http://nl.wikipedia.org/wiki/Omkering_van_het_aardmagnetisch_veld maar goed heb ook andere stukken gelezen vanuit universiteiten vandaan met een gelijksoortige verklaring van ompoling. Wiki beschrijft het nog matig vergeleken de studie van ompoling.

 

Wat nu met het geheel wat ik probeer uit te zoeken is met dit soort gevallen die ik verzamel. Ik heb dus lijsten van massa dieren dood- wereldwijde sterfgevallen voor 2011, 2012, 2013, 2014 en heden 2015. Zodra ik weet wanneer er een ompoling proces is geweest, kan dat "misschien" gerelateerd worden aan die aardmagnetische ompoling. En die wereldwijde sterfgevallen van zoogdieren is niet een paar honderd maar duizenden tot tonnen per jaar.

Hopelijk begrijp u welke kant ik wil opgaan met het geheel.

Link to comment
Share on other sites

ALs er een ompoling plaatsvind dan zal het Aardmagnetisch veld niet tijdelijk wegvallen, we blijven dus beschermd. Daarenboven is niet elke CME Aardgericht waardoor de kans dat er net op zo'n moment een zware Aardgericht uitbarsting is al zeer klein zijn.  Als het ompoot is het gewoon switch noord naar zuid zonder dat het veld wegvalt, het zijn normale fluctuaties zowel in sterkte als in locatie waarbij niets duid dat een ompoling nabij zou zijn.

Dat dieren die vertrouwen op het magnetisch noorden/zuiden problemen ondervinden zal danig gering zijn omdat dit niet van vandaag op morgen gebeurd en zoals je zelf zegt een proces van paar duizend jaar is, het veld zal nooit wegvallen waardoor men nog altijd en richtpunt zal hebben. 

Zeebevingen hebben een zeer minimale impact, ja er verandert wel iets maar niet in die mate dat het grote verandering is maar enkel wat fracties zoals dat de Aarde ineens en nanoseconde trager draait erdoor.

Niets duid erop dat er de laatste duizenden jaren een ompoling zou hebben plaatsgevonden. De laatste ompoling is 780.000 jaar geleden. Dus zelfs niet voor de periode 2011-2015, er is geen enkele correlatie en geen enkel bewijs daarvoor.

Link to comment
Share on other sites

Guest john01

Vandaag heb ik contact opgenomen VU Amsterdam zoals TU Delft, VU Amsterdam wil dat ik met spoed alle verzamelde gegevens naar hen toe zend. Het blijkt dat ik iets unieks aan het doen ben geweest de afgelopen 4 jaar, het bijhouden van zoogdieren sterfte die over de gehele wereld voorkomt. Die gegevens hebben ze niet en is ook niet in databases terug te vinden.

Na enige uitleg over de eventuele oorzaak, ompoling en of de verstoring van aardmagnetische veld sloegen de alarmbellen helemaal aan. Gezien het feit dat deze materie voor mij te complex is, en zonder enige data die blijkbaar bekend blijkt te zijn bij hun. Wilde ze per direct alle wetenschappers die hiermee gemoeid zijn, bij elkaar krijgen om dit geheel te onderzoeken.

De verzamelde gegevens lopen terug naar 2010 tot heden, en wat ze ook niet wisten toen ik aangaf dat er meer zoogdier doden zijn, dat er mensen op aarde wonen.

Dit was dan ook de reden van al mijn vragen hier op dit forum, waar ik eventuele informatie kon verschaffen om verder te komen met een onderzoek. Ik had al een vermoeden, maar dat zal eerst moeten bewezen worden door wetenschappers. Hieruit blijkt wel degelijk de complexheid van het geheel, dat wat blijkbaar allemaal met elkaar te maken heeft.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you also agree to our Terms of Use and our Privacy Policy.